Begeleiding, Beschermd wonen, Dagbesteding

QuoVadis Zorggroep

QuoVadis Zorggroep

QuoVadis Zorggroep is in 2006 opgericht door Derk en Monique Nijkamp, deze naam hebben wij gekozen omdat dit in het Latijn staat voor, waar gaat gij heen, wij vinden dit mooi omdat het betrekking heeft op al onze jongeren. Beide zijn wij afkomstig uit de jeugdhulpverlening/ psychiatrie. Inmiddels bestaat ons team uit 5 professionals en ook bieden wij HBO studenten graag een stageplaats aan binnen onze organisatie.


QuoVadis Zorggroep

Peperstraat 39
5314 AM Bruchem (gld)
Telefoon 06-24374615 b.g.g. 0485-712459
info@quovadiszorggroep.nl

Nieuws

Gewoon Sientje, 

Aan de dijk, Berm 49 in Kerkdriel starten Quovadis Zorggroep en Mint Zorg een bijzonder horecagelegenheid. In het restaurant/B&B/frietparadijs gaan wij werknemers opleiden die door omstandigheden moeilijk aan een vaste reguliere baan kunnen komen. Het unieke aan Gewoon Sientje is dat werknemers die hun traject succesvol afronden uitstromen richting een baan binnen het reguliere werkveld.

Werknemers worden opgeleid om binnen een horecasetting allround te leren werken. Denk hierbij aan de mise en place, koken, mensen bedienen, barwerkzaamheden, leren samenwerken, praatje maken met de klanten en wat vooral belangrijk is omgaan met stressfactoren zoals het werken in een drukke ruimte met veel mensen.

Door de kleinschalige aanpak zal snel duidelijk worden waar iemand kwaliteiten liggen. We richten ons op alles wat iemand wel kan in plaats van wat iemand niet kan. Binnen Gewoon Sientje creëren wij een veilige leeromgeving waarin fouten gemaakt mogen worden. We zien kansen voor de werknemers, dit moet resulteren in een doorstroom naar het reguliere werkveld.

De doelgroepen variëren van jongeren die uitstromen vanuit het praktijkonderwijs maar nog niet de stap kunnen maken naar een reguliere baan, als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor mensen die bijvoorbeeld binnenkomen op een dagbestedingsindicatie zal er gekeken worden of hetzelfde traject qua uitstroommogelijkheden ingezet kan worden.

Quovadis Zorggroep en Mint Zorg leveren maatwerk waarin elke casus bespreekbaar gemaakt kan worden. Voor meer informatie over indicaties, de doelgroepen of het aanbod neem contact op met:

Quovadis Zorggroep

Derk Nijkamp
info@quovadiszorggroep.nl
06-24374615

Of kijk op onze websites: www.gewoonsientje.nl