1 - Begeleiding

Praktijk verliesbegeleiding gezondheidszorg

Praktijk verliesbegeleiding gezondheidszorg

In de praktijk voor Verliesbegeleiding Gezondheidszorg begeleiden en behandelen wij u bij psychische, sociale en emotionele problemen, die samenhangen met uw ziekte, (het stopzetten van) uw medische behandeling en alle veranderingen die daaruit voortvloeien voor uzelf en uw directe relaties (partner, kind, ouder).

Wij zoeken met u naar een nieuw evenwicht in uw leven, uw gezin, uw werk en uw sociaal functioneren.

Wanneer u ziek wordt of een ernstig ongeval heeft meegemaakt en u lange tijd opgenomen bent geweest, heeft dit zijn weerslag op het hele gezin. Uw leven en dat van uw naasten is wezenlijk veranderd. U zal geheel of gedeeltelijk herstellen en dit proces roept vaak veel vragen en emoties op, voor alle betrokkenen.

Belangrijk hierbij is dat u inzicht krijgt in uw herstelmogelijkheden en uw beperkingen. U kunt geconfronteerd worden met een (al dan niet tijdelijke) verandering van uw rol binnen uw gezin, uw familie, uw werk en uw sociaal maatschappelijk functioneren. Gevoelens van onzekerheid, angst, frustratie en eenzaamheid kunnen in deze fase meespelen.

In onze begeleiding richten wij ons op het verkrijgen van inzicht in uw situatie, de gevolgen en effecten op uw persoonlijk functioneren, uw krachtbronnen en uw emoties. Gezamenlijk onderzoeken wij op welke wijze u herstel en evenwicht in uw leven kunt hervinden, met behoud van regie en zo autonoom mogelijk.

Niet alleen uzelf, maar ook uw partner, kinderen of familieleden kunnen gebruik maken van Verliesbegeleiding Gezondheidszorg.


Praktijk verliesbegeleiding gezondheidszorg
Het Zand 10
5831 HH Boxmeer
06-30 47 37 31

info@verliesbegeleidinggezondheidszorg.nlĀ