1 - Begeleiding, 2 - Beschermd wonen, 6 - Specialisatie GGZ of NAH, 7 - Specialisatie Verslaving

P & J Professionals Psychosociale Hulpverlening

P & J Professionals Psychosociale Hulpverlening

Paul Spijker en Jeroen Buuts hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het coachen, begeleiden en behandelen van GGZ- en/of LVG- patiënten, ook binnen het forensisch werkveld. P&J investeert veel tijd en energie om tot een goede werkrelatie te komen. Stabilisatie en het vergroten van de zelfredzaamheid staan centraal in de begeleiding. Waar nodig kan snel geïntervenieerd worden binnen de hulpvraag van de cliënt in zijn/haar context.

P&J maakt gebruik van ervaringen en vaardigheden opgedaan als reclasseringswerker, cognitief gedragstherapeutisch werker en ambulant behandelaar binnen de (forensische) GGZ en (forensische) verslavingszorg.

Hulpaanbod:

  • Psychosociale begeleiding /- behandeling;
  • Stemmingsstoornissen / Depressie;
  • Angststoornissen / Paniek;
  • Persoonlijkheidsproblematiek / Gedragsproblematiek action out / Agressie;
  • Verslavingsproblematiek;
  • Coaching / Motivationele gespreksvoering;
  • Preventie afglijden adolescenten / gezin.

P & J Professionals

Raadhuislaan 25
5341 GL Oss
06-19959845   b.g.g. 06-55937942
i