1 - Begeleiding, 2 - Beschermd wonen, 4 - Tijdelijk verblijf, 7 - Specialisatie Verslaving

NovaFarm-Grip

NovaFarm-Grip

NovaFarm-Grip is uniek in Nederland door het uitzonderlijke concept waar m.b.v. zorgboerderijen begeleiding wordt geboden aan (ex)-verslaafden, (ex)-justitiabelen en/of mensen  met problemen op psychisch of sociaal gebied. Onze zorgboerderijen liggen verspreid over geheel Noord-Brabant.

Het leven kan door wat voor reden dan ook ernstig worden ontregeld. Wij bieden zorg aan mensen die psychische en/of verslavingsproblemen hebben. NovaFarm-Grip helpt om het ontregelde leven weer op orde te brengen. Daarbij wonen de mensen soms ook op de boerderij.

Dagbestedingsboerderijen
Wij bieden specialistische dagbesteding aan waarbij we een significante bijdrage leveren aan het herstel van onze cliënten (die wij hulpboer noemen). De hulpboer komt gedurende een aantal dagdelen per week op de boerderij om stapsgewijs toe te werken naar een stabieler leven.

Beschermd wonen
De hulpboer woont en werkt hierbij gedurende negen maanden tot een jaar op een boerderij. Daarnaast ontvangt de hulpboer intensieve individuele begeleiding met als doel na negen maanden tot een jaar weer zo zelfstandig mogelijk terug te keren in de maatschappij.


NovaFarm-Grip

Kofferen 23
5492 BL Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-820384
info@novafarm-grip.nl