Begeleiding

jij! advies & coaching

jij! advies & coaching

Met JIJ! advies & coaching verleent een team van professionals en vrijwilligers individuele begeleiding en dagbesteding. Onze stijl kenmerkt zich door betrokkenheid, respect, creativiteit en flexibiliteit, maar vooral ook vakkundigheid en ondernemerschap.

JIJ! is er voor (jong)volwassenen met een hulpvraag op het gebied van werk en inkomen, huisvesting, geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociaal netwerk en participatie, ouderschap en relatie. JIJ! heeft ruime ervaring in de ambulante ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrisch probleem.

Bij JIJ! kun je ook terecht voor dagbesteding. JIJ! gaat samen met MuzeRijk een ruim aanbod aan diensten leveren ten behoeve van gebruikers van Muzerijk, een multifunctionele accommodatie in Uden. Vanuit deze locatie bieden we mensen vanuit de WMO, Participatiewet, WLZ en onderwijs de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Hiermee biedt JIJ! zinvolle dagbesteding en/of een leer-werkplek aan een zeer uiteenlopende groep mensen. Een deel van deze mensen kan doorstromen naar een reguliere baan. De diversiteit van dit Muzerijk-team met mensen met een uiteenlopende achtergrond zorgt ervoor dat mensen elkaar aanvullen en versterken.

.


jij! advies & coaching

Roos Langenhuijzen
Poort van Uden (1e verdieping)
Rondweg 67
5406 NK Uden

info@jij-adviesencoaching.nl