Begeleiding

Jaw (Sjoerd Verreijt advies en coaching)

Jaw (Sjoerd Verreijt advies en coaching)

Jongeren aan het werk
Zowel in de letterlijke als figuurlijke betekenis zetten en helpen wij jongeren aan het werk. Jongeren in de leeftijd 18 tot 27 jaar en dan met name zij die al wat langer een bijstandsuitkering ontvangen, komen vaak moeilijk aan het werk. Redenen kunnen zijn een beperking, een problematische thuissituatie, schulden etc.

Doel: Jongeren in contact brengen met werkgevers en daaruit voortvloeiend betaald werk krijgen en behouden.
Hoe: Middels een 2 tal trainingen geven we de jongeren praktische tips en tricks om zichzelf te presenteren. Ze leren in gesprek te gaan met anderen over wat ze willen en wat ze kunnen. De jongeren worden “ klaargestoomd” voor een informele netwerkbijeenkomst met werkgevers en uitzendburo’s. Tijdens deze bijeenkomst gaan zij met elkaar in gesprek waarna iedere werkgever de jongere die hij/zij heeft gesproken zal presenteren in een korte “ pitch”. Vervolgens is er de gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

Autisme- en jobcoaching
“Werk vinden is niet zo moeilijk, maar werk behouden wel!”, is een veel gehoorde uitspraak rondom mensen met een autismespectrumstoornis. Ook is dit veelal aan de orde bij de nieuw gecreëerde participatiebanen. Om een plaatsing tot een succes te maken is gespecialiseerde jobcoaching in veel situaties noodzakelijk.

Wij zijn gespecialiseerd in het op de werkvloer begeleiden en coachen van medewerkers. Door een samenspel van werknemer, werkgever en jobcoach wordt een plan opgesteld dat er toe moet leiden dat de werknemer met plezier naar zijn werk gaat en dat de werkgever tevreden is over de resultaten van de werknemer. Het feit dat je aan de buitenkant doorgaans niet ziet dat iemand een beperking heeft, speelt hierbij een grote rol. Zonder uitleg over autismespectrumstoornissen aan een werkgever of collega’s ontstaat vaak onbegrip, wat uit kan monden in conflictsituaties. Door middel van onze coaching kunnen eventuele problemen tijdig gesignaleerd worden. Hierdoor bouw werkgever en werknemer aan een duurzame werk relatie en voorkomen we terugval naar bijvoorbeeld een uitkeringssituatie.

Wij hebben de kennis en vaardigheden om de begeleiding zo optimaal mogelijk op te pakken.

Dagbesteding
Je bent op zoek naar een zinvolle dagbesteding. Voor jou om (creatief of practisch) bezig te zijn en in contact te komen met anderen.

Samen met jou zoeken we een plek die past bij jouw interesses en talent. Met de zorg die jij nodig hebt en die aansluit op jouw omgevingswensen.


Jaw

Jaw, Sjoerd Verreijt advies en coaching
Hendrik Wiegersmalaan 46
5246 CC Rosmalen