1 - Begeleiding, 2 - Beschermd wonen, 5 - Specialisatie Autisme (ASS), 6 - Specialisatie GGZ of NAH

Gidiz

Gidiz

Wat:
Individuele ambulante begeleiding en beschermd wonen Hoe: Je bent volwaardig zoals je bent, dát is onze visie. Gidiz biedt daarom ondersteuning en begeleiding in jouw dagelijkse leven waar jij het nodig hebt, zonder dat je problematiek centraal staat. Vanuit jouw kern en kracht ontwikkelen we samen een betere balans tussen jouw denken en voelen. Dat doen we door ambulante begeleiding in jouw omgeving of in het volwaardige woonhuis waarin je zelfstandig woont.

Gidiz heeft een actieve, individuele manier van begeleiden. Er wordt niet uitgegaan van je beperkingen, maar van alles wat je kunt. Al je talenten en alles wat je ooit leerde, maken jou tot wie je bent. Het is onze taak om daarmee rekening te houden en om je ervaringen in te zetten, zodat je ruimte krijgt om minder ontwikkelde vaardigheden te ontplooien. Na verloop van tijd zul je ervaren dat je beter bent opgewassen tegen belemmeringen die op je pad komen. Sinds december 2015 is Gidiz HKZ-GGZ gecertificeerd. Dit staat voor kwaliteit in de manier van begeleiden, in het zelfstandig begeleid wonen huis en in de organisatie zelf.

Doelgroep:
Gidiz ondersteunt personen met autisme, een psychiatrische stoornis, psychische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen die het dagelijks functioneren in de weg staan. Gidiz wil hun een toekomst bieden waarin zij op een normale manier kunnen en mogen functioneren. Door een gelijke en volwaardige benadering versterken wij de volwassene of jongvolwassene en helpen we de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor inzicht en alternatief gedrag.


Gidiz

Gidiz Postbus 289
5201 AG ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 06 218 50 537
info@gidiz.nl