1 - Begeleiding, 8 - Specialisatie Intercultureel

Sociality Support

Sociality Support

Sociality Support biedt individuele en gezinsbegeleiding op maat aan mensen die vastlopen in de Nederlandse maatschappij.

Dit doen wij vanuit interculturele ervaring en in samenwerking met andere zorgorganisaties en ketenpartners. Wij streven naar het vergoten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliënt.

Binnen onze hulpverlening hebben wij een positieve, inclusieve en cultuur sensitieve benadering. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt in zijn of haar kracht wordt gezet en uitgaat van zijn of haar mogelijkheden. Wij zijn vastbesloten om onze cliënten die het niet alleen redden te helpen, te ondersteunen en te activeren.

Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van hulpverlening aan statushouders. Cliënten met verschillende hulpvragen kunnen bij ons terecht.

In sommige gevallen spreken de cliënten geen of gebrekkig Nederlands. Hierdoor bieden wij hulpverlening in eigen taal van de cliënt. Hierbij kunt u denken aan talen zoals: Arabisch, Turks, Tigrinya, Dari/Farsi, Somalisch, Pools en Marokkaans.


Sociality Support

Raadhuishof 25
5341 HR Oss
Telefoon: 06 48524388
info@socialitysupport.nl