1 - Begeleiding, 4 - Tijdelijk verblijf, 6 - Specialisatie GGZ of NAH

2Live

2Live

Bij 2Live wonen 20 jongvolwassen bewoners met perspectief in groei naar zelfstandig wonen. Zij zijn in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, zowel meiden als jongens, met of zonder beperking. 2Live is een woonvorm waar jongeren op maat worden ondersteund in wonen, werken, leren, omgaan met geld, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren nog professionele hulp nodig hebben op

weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid is 2Live een mooie tussenstap. Bewoners stromen uit na een periode van maximaal twee jaar of zoveel eerder als zij voldoende competent zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

2Live biedt daarnaast ook ambulante ondersteuning aan in de vorm van wachtlijsthulp en nazorgtrajecten. Ook jongeren die al over zelfstandige woonruimte beschikken, kunnen in aanmerking komen voor ambulante ondersteuning/zelfredzaamheidstraining door de medewerkers van 2Live.

2live werkt met een aanmeldfunctionaris;

Deze functionaris heeft tot taak:
– Informatie en advies geven m.b.t. aanmeldvoorwaarden en overleg over mogelijkheden tot plaatsing
– Algemene informatie verstrekken
– Wachtlijstbeheer en status
– Kennismaking- en oriëntatiegesprekken inplannen

De aanmeldfunctionaris is telefonisch bereikbaar op werkdagen (uitgezonderd woensdag) van 13.30 tot 16.00 via
085 – 773 35 35 of via aanmelding@2live.nl

Bovenstaande informatie is uiteraard ook terug te lezen op https://www.2live.nl

 


2live

Geert van Woustraat 2
5212 RK ‘s-Hertogenbosch
tel: 073 – 711 42 30

Aanmelding: 085 – 773 35 35
info@2live.nl