Begeleiding, Tijdelijk verblijf

Kamers met kansen / 2Live

Kamers met kansen / 2Live

Bij Kamers met Kansen 2Live wonen 20 jongvolwassen bewoners met perspectief in groei naar zelfstandig wonen. Zij zijn in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, zowel meiden als jongens, met of zonder beperking. Kamers met Kansen 2Live is een woonvorm waar jongeren op maat worden ondersteund in wonen, werken, leren, omgaan met geld, netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding en andere vaardigheden die nodig zijn om de aansluiting met de samenleving te hervinden en te behouden. Het woonconcept is gericht op jongeren uit verschillende doelgroepen met als gemeenschappelijk kenmerk dat de jongeren nog professionele hulp nodig hebben op

weg naar zelfstandigheid en eigen identiteit. Voor de sprong van gezin of begeleid wonen naar totale zelfstandigheid is Kamers met Kansen 2Live een mooie tussenstap. Bewoners stromen uit na een periode van maximaal twee jaar of zoveel eerder als zij voldoende competent zijn om zelfstandig te kunnen wonen.

Kamers met Kansen 2Live biedt daarnaast ook ambulante ondersteuning aan in de vorm van wachtlijsthulp en nazorgtrajecten. Ook jongeren die al over zelfstandige woonruimte beschikken, kunnen in aanmerking komen voor ambulante ondersteuning/zelfredzaamheidstraining door de medewerkers van Kamers met Kansen 2Live.


Kamers met kansen / 2live

Geert van Woustraat 2
5212 RK ‘s-Hertogenbosch
tel: 073 – 711 42 30 mobiel: 06 – 21 87 41 56
info@kamersmetkansen2live.nl