Klachten.

Een klacht zien we als een advies…

WMO coöperatie de Meierij bestaat uit een grote diversiteit van zorgaanbieders. We streven ernaar dat u de juiste zorg van onze leden krijgt en dat u tevreden bent over de dienstverlening. Toch kan het weleens gebeuren dat u als cliënt, familielid, mantelzorger of belanghebbende niet tevreden bent over de manier waarop u bent bejegend.

Een klacht heeft een negatieve lading en dat is jammer, een klacht zien wij liever als een advies om onze dienstverlening, bejegening en zorg te verbeteren.

Wanneer u niet tevreden bent en hierover een klacht wil uiten begin dan met een gesprek, vaak geeft dat al voldoende ruimte en inzicht om met elkaar tot een oplossing te komen.

Het kan helaas gebeuren dat het met een gesprek niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zijn er 2 opties

  1. U dient uw klacht in bij de geschillencommissie waarbij uw zorgaanbieder is aangesloten. Alle zorgaanbieders zijn verplicht tot lidmaatschap van een geschillencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die uw klacht in behandeling kan nemen en ernaar streeft tot een oplossing te komen. De geschillencommissie kan indien daar aanleiding toe is ook verdere stappen ondernemen en u en uw aanbieder adviseren over eventuele mogelijkheden.
  2.  U wilt niet meteen met uw klacht naar een geschillencommissie? Dan is het uiteraard mogelijk uw klacht in te dienen bij het bestuur van de WMO-coöperatie de Meierij. ( bestuur@wmodemeierij.nl ) Het bestuur zal naar aanleiding van uw informatie, samen met een klachtenfunctionaris uw klacht bespreken met u en uw aanbieder en waar mogelijk bemiddelen in een oplossing. Mocht u vinden dat uw klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost dan is het uiteraard mogelijk uw klacht alsnog voor te leggen aan de geschillencommissie (1). Het bestuur kan u, op basis van verkregen informatie, ook direct verwijzen naar de geschillencommissie.

In 2019 zijn er geen klachten ingediend bij een geschillencommissie door cliënten van de coöperatie. Er waren wel klachten in 2019 en deze zijn in gesprek naar tevredenheid van de melder afgehandeld.

 

 

Neem snel contact op

Via dit formulier kunt u snel contact met ons opnemen